Migracje bazy danych w pracy projektowej na kilku przykładach

W pracy projektowej zdecydowanej większości deweloperów występuje potrzeba migracji bazy danych. W tym artykule skupimy się na kilku przykładach migracji relacyjnej bazy danych na silniku Oracle, który jest obecnie najbardziej popularnym systemem zarządzania relacyjnymi bazami danych, jak pokazano na rysunku poniżej.