Efektywna komunikacja online, czyli co to znaczy mówić wspólnym językiem?

Każdy z nas w którymś momencie swojego życia zetknął się już z terminem komunikacji lub podstawowymi jej zagadnieniami. Wiemy, że oprócz samego komunikatu ważna jest też mowa ciała, pozwalająca dokładniej odczytać intencje nadawcy. Dzisiaj, kiedy nie mamy aż tylu możliwości porozumiewania się osobiście z drugą osobą, a większość nadawanych treści znajduje się w świecie online, zmniejsza się prawdopodobieństwo wzajemnego zrozumienia.