Mama w IT

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim? A może nawet przekwalifikowanie się w trakcie absencji?
Spytaliśmy trzech mam pracujących w branży IT (Capgemini) o ich osobiste doświadczenia.