Kierunki rozwoju IT w odniesieniu do branży medycznej

Aktualnie IT w medycynie odgrywa rolę bardzo symboliczną. Kolejne etapy w cyfryzacji są od siebie odległe, a o ich integracji na razie można tylko pomarzyć.  Spowodowane jest to m.in. brakiem zaufania do nowych technologii jak i w przypadku rozwoju technologii w kierunku diagnostyki (np. badanie kończące się diagnozą postawioną przez program na podstawie wyników przeprowadzonych badań), strachem o utratę miejsca pracy. Mimo dużego rozwoju technologicznego nadal nie doszliśmy do momentu, w którym można byłoby polegać na decyzjach podejmowanych przez komputer, nawet w umiarkowanym zaufaniu.