fbpx

Połączeni w sieci

Microsoft Office 365 w szkołach

Projekt “Połączeni w sieci” obejmuje bezpłatne szkolenia i techniczną pomoc dla nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych we wdrożeniu pakietu Microsoft Office 365 Education, w tym szeregu jego aplikacji, szczególnie Teams, w celu ułatwienia nauki online.

Projekt oferuje szkolenia wstępne z konfiguracji oprogramowania Microsoft Teams, jak i pomoc w dalszym użytkowaniu dla nauczycieli i uczniów, dzięki czemu nauczyciele mogą tworzyć wspólne zajęcia, łączyć się w społecznościach edukacyjnych oraz komunikować się z kadrą szkolną, korzystając z jednego środowiska Microsoft.

Program jest bezpłatny, zawiera szereg możliwości ułatwiających pracę zdalną, takich jak wykonywanie połączeń telefonicznych przez internet, prezentowanie ekranu wszystkim użytkownikom, nagrywanie lekcji czy rozmów, oraz załączanie plików, możliwość integracji z wirtualnymi dziennikami, tworzenie osobnych grup dla klas, rodziców czy nauczycieli.


Microsoft Teams wchodzi w skład bezpłatnego oprogramowania dla szkół Microsoft Office 365 Education. Dzięki niemu nauczyciele mogą tworzyć wspólne zajęcia, łączyć się w profesjonalne społecznościach edukacyjnych oraz komunikować się z personelem szkolnym, korzystając z jednego środowiska Microsoft. Program jest bezpłatny, zawiera szereg możliwości ułatwiających pracę zdalną, takich jak: wykonywanie połączeń telefonicznych przez internet, prezentowanie ekranu wszystkim użytkownikom, nagrywanie lekcji czy rozmów, oraz załączanie plików, możliwość integracji z wirtualnymi dziennikami, czy tworzenie osobnych grup dla klas, rodziców czy nauczycieli

W ramach współpracy nauczyciele otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych pokazujących krok po kroku konfigurację oraz funkcjonalności i rozwiązania MS Teams dla nauczyciela i administratora, przykłady konkretnych lekcji przeprowadzonych z wykorzystaniem platformy wraz ze szczegółowym omówieniem jak zostały one przygotowane oraz pomoc w postaci odpowiedzi na pytania w czasie cyklicznie organizowanych webinarów oraz sesji online.   


Szkolenie online Microsoft Teams

Rekomendacja
Chciałabym bardzo serdecznie podziękować grupie wolontariuszy z Capgemini za nieodpłatne przygotowanie i przeprowadzenie projektu wdrożenia w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach pakietu Microsoft Office, za wsparcie jakie okazali i nadal okazują nauczycielom na każdym etapie realizacji. Projekt został wdrożony zaledwnie w kilka dni, umożliwiając w ten sposób zdalną kontynuacje nauki dla 100% uczniów, niemalże w pełni pokrywającą się z planem lekcji sprzed pademii. Szkoła, dzięki uzyskanej pomocy w pełni realizuje podstawę programową, oraz zapewnia dodatkowe zdalne wsparcie uczniom poza normalnym układem zajęć (m.in. konsultacje dla maturzystów). Jestem przkonana, że wdrożenie pakietu Office 365 oraz Microsoft Teams Edukacja przyczyniło się do podniesienia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz zapewniło ciągłość nauki w naszej szkole. Dziękuję za szybką reakcję Capgemini i pomoc w sytuacji kryzysowej, w której się znaleźliśmy.
Katarzyna Piotrowska
Dyrektor III L.O.im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Przejdż do strony dla nauczycieli

polaczeniwsieci.pl@capgemini.com

Przewiń do góry