fbpx

E-Administracja

Fot. pexels.com

E-ADMINISTRACJA

Autor: Agnieszka Lublin – Opracowanie na podstawie danych z Ministerstwa Cyfryzacji na stronach gov.pl 

Seria: Internet w praktyce

W dzisiejszym artykule zajmiemy się bliżej zagadnieniem e-usług w administracji publicznej. Wyjaśnimy czym jest elektroniczna administracja publiczna i jaka jest jej rola w budowaniu społeczeństwa informacyjnego. Opiszemy jakie usługi są dostępne dla obywateli przez Internet oraz jakie sprawy dzięki nim możemy załatwić bez konieczności wychodzenia z domu.   

Czym jest elektroniczna administracja publiczna 

Elektroniczna administracja publiczna [e-administracja; administracja wirtualna] to metoda świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną na odległość przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych najczęściej za pomocą sieci internetowej. W Polsce usługi e-administracji udostępnia Ministerstwo Cyfryzacji. Przykłady usług świadczonych w ramach elektronicznej administracji publicznej to między innymi zamówienie wizyty lekarskiej czy realizacja e-recepty przez Internet, złożenie deklaracji podatkowych online przez osoby fizyczne i prawne, złożenie wniosku o wyrobienie nowego dowodu osobistego bez konieczności wizyty w urzędzie oraz wiele innych. Elektroniczna administracja ma na celu poprawienie jakości oraz dostępności świadczonych usług publicznych, usprawnienie kontaktów obywateli z władzami na wszystkich szczeblach, przyspieszenie procedur załatwiania spraw urzędowych. Udostępnienie obywatelom możliwości udziału w administracji publicznej za pomocą Internetu wymaga zmian natury organizacyjnej w samych urzędach oraz zdobywania nowych umiejętności cyfrowych zarówno przez samych urzędników jak i przez obywateli. Dzięki temu następuje rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy zgodnie z postulatami Strategii Lizbońskiej.  

Narzędzia niezbędne w e-administracji RP  

Zanim zajmiemy się omówieniem usług dostępnych w ramach elektronicznej administracji publicznej chcemy zwrócić waszą uwagę na kilka podstawowych narzędzi, bez których korzystanie z e-usług nie jest możliwe lub możliwe w bardzo ograniczonym zakresie. Poniżej znajdziecie informację dotyczącą następujących narzędzi:  

 1. ePUAP 
 1. Profil Zaufany 
 1. e-dowód 
 1. Internetowe Konto Pacjenta 
 1. podpis kwalifikowany 
 1. login.gov.pl 
 1. PUE ZUS 

ePUAP – jak podaje Minister Cyfryzacji na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/serwis-epuap  

„(…) ePUAP [elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej] to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która umożliwia komunikację obywateli i przedsiębiorców z podmiotami publicznymi. Pozwala również komunikować się podmiotom administracji publicznej pomiędzy sobą. Platforma ePUAP udostępnia obywatelom i przedsiębiorcom usługi w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją publiczną. Dzięki ePUAP podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne mogą bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej, nie muszą budować własnego systemu informatycznego. Korzyści z ePUAP mają także korzystający z udostępnionych usług obywatele i przedsiębiorcy — mogą konto w jednym systemie wykorzystać do komunikacji z wieloma podmiotami w wielu sprawach. Dostęp do usług świadczonych przez platformę ePUAP nie ma ograniczeń geograficznych — z platformy może skorzystać każdy użytkownik, który ma dostęp do Internetu i może elektronicznie potwierdzić swoją tożsamość.” 

Dostęp do funkcjonalności ePUAP wymaga uprzedniej rejestracji w systemie oraz uzyskania konta użytkownika. Aby zarejestrować konto na platformie ePUAP należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta a następnie uwierzytelnić zarejestrowanego użytkownika za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości internetowej. Jedna z tych metod będzie służyła do uwierzytelnienia zarejestrowanego użytkownika podczas logowania do platformy ePUAP.  

Żeby sprawdzić jakie sprawy możemy załatwić za pomocą ePUAP a także skorzystać z usług dostępnych w serwisie otwieramy stronę internetową https://epuap.gov.pl/wps/portal

Poniższe zdjęcie przedstawia katalog spraw, które można załatwić za pomocą serwisu ePUAP:  

Fot. własna: epuap.gov.pl

Fot.własna: epuap.gov.pl

Profil Zaufany [PZ] – to rodzaj konta użytkownika założony na serwerach administracji publicznej w domenie pz.gov.pl, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe przez Internet w serwisach administracji publicznej bez konieczności wizyty w urzędzie. Profil Zaufany umożliwia m.in. logowanie do różnych systemów elektronicznej administracji i składanie podpisu elektronicznego, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej. Przy użyciu Profilu Zaufanego możesz odbierać i wysyłać urzędową korespondencję elektronicznie. Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru. Jeżeli dany urząd nie ma konkretnej usługi to zawsze możesz wysłać tzw. pismo ogólne z załącznikiem (np. skan opłaty). Każdy urząd jest zobowiązany do posiadania Elektronicznej Skrzynki Podawczej. 

Profil Zaufany można założyć i potwierdzić online przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości np. banku. W tym celu w systemie bankowości elektronicznej twojego banku wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego. Potwierdź operację bankowym kodem autoryzacyjnym. Na swój adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta.  

Profil Zaufany można także potwierdzić przy pomocy e-dowodu. Do tego celu należy posiadać dokument z warstwą elektroniczną oraz czytnik NFC [może to być oddzielne urządzenie podłączone do komputera osobistego albo smartfon z modułem NFC i aplikacją mobilną eDO App ].  

Dodatkowo Profil Zaufany możesz założyć przez Internet i potwierdzić go osobiście w Punkcie Potwierdzającym. Aby potwierdzić Profil Zaufany wypełnij prosty formularz. Następnie w ciągu 14 dni udaj się do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem osobistym lub paszportem. Używaj Profilu Zaufanego do logowania się do systemów administracji publicznej i skutecznego korzystania z elektronicznych usług publicznych. Wyszukiwarka Punktów Potwierdzających dla Profilu Zaufanego jest dostępna na stronie https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList 

Aby zarejestrować Profil Zaufany otwieramy stronę https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage. Wybieramy sposób, w jaki chcemy uzyskać Profil Zaufany. Do wyboru mamy następuje opcje:  

Fot.własna: epuap.gov.pl

Klikamy w polu wybranej opcji a następnie wykonujemy kolejne kroki zgodnie z informacjami wyświetlonymi na stronie, aby założyć Profil Zaufany.  

WAŻNE: Profil Zaufany służy tylko do kontaktów z administracją publiczną [urzędami, ministerstwami] i jest ważny przez 3 lata od potwierdzenia wniosku. Po upływie tego czasu możesz przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata. 

e-dowód – jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod/e-dowod  

„(…) e-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. (…) dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. E-dowód umożliwia m.in. logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty) oraz elektroniczne podpisywanie dokumentów [dzięki podpisowi osobistemu].” 

E-dowód umożliwia korzystanie z e-usług w administracji publicznej bez konieczności logowania się przy użyciu loginu i hasła i wymaga dostępu do czytnika NFC [może to być oddzielne urządzenie podłączone do komputera osobistego albo smartfon z modułem NFC i aplikacją mobilną eDO App ]. Funkcje e-dowodu: 

 • Profil osobisty 
 • Podpis osobisty 
 • Dokument podróży (aplikacja ICAO) 
 • Podpis kwalifikowany w e-dowodzie 
 • Potwierdzanie obecności e-dowodem 

Wszystkie dowody osobiste wydawane po 4. marca 2019 posiadają warstwę elektroniczną. E-dowody wydawane są na podstawie standardowego wniosku o wydanie dowodu osobistego.  Więcej informacji dotyczących funkcji e-dowodu oraz jak używać go podczas korzystania z usług elektronicznej administracji publicznej znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod/e-dowod  

Internetowe Konto Pacjenta [IKP] – to internetowe narzędzie udostępniane obywatelom w ramach elektronicznej administracji publicznej służące do zarządzania własnym zdrowiem w publicznej opiece zdrowotnej  
[NFZ].  IKP ma ułatwiać pacjentom wygodne korzystanie z usług e-zdrowia. Zawiera informacje na temat e-recept czy e-zwolnień, a także odbytych i zaplanowanych wizyt. Za pomocą IKP można zapisać się do lekarza pierwszego kontaktu bez konieczności wizyty w przychodni. Każdy upoważniony do wglądu w nasze Internetowe Konto Pacjenta może odbierać nasze e-recepty i sprawdzać terminy wizyt. Dzięki IKE:   

 • otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail 
 • wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji 
 • udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków 
 • masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia 
 • odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem) 

Aby zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta otwieramy stronę https://pacjent.gov.pl/ i klikamy przycisk „Zaloguj się” w prawym górnym rogu strony. Nie musisz rejestrować konta, ale żeby się zalogować, potrzebujesz elektronicznego podpisu. Możesz wybrać jeden z kilku sposobów logowania się do IKP:  

 • profil zaufany 
 • e-dowód  
 • konto bankowe iPKO lub Inteligo lub konto w banku spółdzielczym 

Aby dowiedzieć się więcej o IKP przeczytaj pytania i odpowiedzi dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi  

podpis kwalifikowany [także podpis zaufany] – jest integralną częścią Profilu Zaufanego i służy – jak wskazuje nazwa tego rozwiązania – do podpisywania dowolnego dokumentu elektronicznego zarówno zapisanego na dysku twojego urządzenia jak i takiego który został przygotowany na jednym z wielu formularzy elektronicznych udostępnionych na Biznes.gov.pl, ePUAP lub na innych serwisach urzędowych, z których korzystasz.  

Podpis zaufany, potwierdzony Profilem Zaufanym zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. Podpisanie dokumentu elektronicznego przygotowanego na formularzu elektronicznym w ramach usługi urzędowej online polega na kliknięciu przycisku „Podpisz podpisem zaufanym” i potwierdzeniu kodem autoryzacyjnym przesyłanym SMS-em. Tak podpisany dokument można pobrać na dysk swojego urządzenia albo wysłać do właściwego urzędu. Aby podpisać podpisem zaufanym dokument zapisany na dysku należy wykonać następujące kroki:  

 • otwórz stronę usługi podpisywania podpisem zaufanym  
 • kliknij „Wybierz dokument z dysku” albo przeciągnij plik myszką w odpowiednie pole na stronie 
 • kliknij „Podpisz”  
 • zaloguj się do swojego konta na Profilu Zaufanym 
 • wybierz przycisk „Podpisz podpisem zaufanym” – SMS-em otrzymasz kod, którym potwierdzisz podpisanie pisma 
 • system automatycznie wygeneruje plik .xml, w którym zawarty będzie twój podpis 
 • kliknij „Pobierz”, aby zapisać dokument w swoim komputerze 

Taki plik możesz wysłać na elektroniczną skrzynkę podawczą wybranego urzędu. 

WAŻNE: Logowanie [uwierzytelnianie] i podpisywanie dokumentów przy pomocy Profilu Zaufanego to dwie różne procedury. 

Więcej informacji dotyczących podpisu kwalifikowanego można znaleźć na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany 

login.gov.pl – to prosta zunifikowana metoda dostępu do usług online udostępnianych w ramach elektronicznej administracji publicznej  

Dzięki usłudze login.gov.pl można logować się jednym loginem i hasłem do większości a docelowo do wszystkich systemów administracji publicznej. Aby zalogować się za pomocą narzędzia login.gov.pl wybierz interesującą cię usługę i otwórz jej stronę internetową. Kliknij przycisk logowania – na ekranie zobaczysz różne sposoby logowania: 

 • Profil Zaufany 
 • e-dowód 
 • bankowość internetowa 

Wybierz swoją metodę identyfikacji. Na ekranie logowania twojej metody identyfikacji, który się wyświetli wpisz dane w odpowiednie pola.  

WAŻNE: login.gov.pl korzysta z istniejących metod poświadczania tożsamości takich jak Profil Zaufany, e-dowód albo bankowość elektroniczna. Zatem, aby skorzystać z tej metody logowania do usług elektronicznej administracji publicznej należy posiadać Profil Zaufany, e-dowód albo internetowe konto bankowe w jednym z poniższych banków [korzystają one z narzędzia mojeID do potwierdzania tożsamości online]:  

 • PKO BP 
 • Inteligo 
 • SGB Banki Spółdzielcze  

Więcej na temat narzędzia login.gov.pl możecie dowiedzieć się na stronie internetowej pod adresem https://login.gov.pl/login/main  

PUE ZUS [Platforma Usług Elektronicznych ZUS] – to ogólnopolska platforma teleinformatyczna, która ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pomocą Internetu. Aby skorzystać z platformy PUE ZUS należy mieć ukończone 13 lat, założyć konto na PUE i potwierdzić swoją tożsamość. Aby zarejestrować konto PUE otwieramy stronę https://www.zus.pl/pue/rejestracja, wybieramy sposób rejestracji [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców], [Dla firm] klikając w pole z odpowiednim opisem.  

Rejestracja profilu niezaufanego polega na wypełnieniu formularza elektronicznego, w którym podaje się: imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, ustalone przez siebie hasło i opcjonalnie inne dane zawarte w formularzu rejestracyjnym, np. numer telefonu kontaktowego. W przypadku osób, które rejestrują profil niezaufany potwierdzenie tożsamości jest dokonywane przez pracownika ZUS, poprzez porównanie danych z dokumentu tożsamości z danymi podanymi przez użytkownika w procesie zakładania profilu PUE. Zaufanie profilu powoduje umożliwienie użytkownikowi zalogowanie się do profilu PUE oraz udostępnienie usług wymagających uwierzytelnienia. Aby dokonać rejestracji z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP w oknie rejestracji profilu nalezy wybrać jedną z dostępnych opcji: 

 • „PROFIL ZAUFANY/LOGIN.GOV.PL” – logowanie do PUE następuje na podstawie Profilu Zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej 
 • „TWÓJ KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY”   
 • „TWOJA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA” – logowanie następuje przy użyciu konta bankowości internetowej jednego z następujących banków: PKO BP, Inteligo, BOŚ, Millenium, Citi Handlowy, ING 

W przypadku osób korzystających przy rejestracji z kwalifikowanego certyfikatu, profilu zaufanego ePUAP lub systemów bankowości elektronicznej do formularza rejestracyjnego automatycznie wpisywane są dane identyfikacyjne zweryfikowane przez centrum certyfikacji, ePUAP lub bank, które tym samym potwierdzają tożsamość rejestrującego się użytkownika. W tym przypadku rejestracja i uwierzytelnienie odbywają się równocześnie. 

Ze szczegółami wszystkich powyższych narzędzi można zapoznać się na stronie portalu https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-uslugi  korzystając z wyszukiwarki zlokalizowanej w prawym górnym rogu strony. Aby szybko wyszukać interesującą nas usługę możemy skorzystać z wyszukiwarki na stronie katalogu spraw pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw  

Opis e-usług dostępnych w administracji publicznej  

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-uslugi znajdziemy informację o następujących usługach udostępnianych obywatelom RP w ramach elektronicznej administracji publicznej [stan z września 2020]:  

Fot.własna: www.gov.pl

Z powyższego zestawienia wynika, że praktycznie wszystkie obszary administracji kraju związane z obsługą obywateli i wymagające osobistego kontaktu z urzędnikiem są obecnie dostępne w formie zdalnej przez Internet. Aby dowiedzieć się więcej na temat każdej z dostępnych usług wystarczy kliknąć interesujący nas serwis lewym przyciskiem myszki. Zostaniemy przeniesieni do strony ze szczegółowym opisem wybranej usługi. Aby otworzyć opis usługi w nowej karcie [domyślnie otwiera się ona w aktualnie otwartym oknie] klikamy nazwę usługi prawym przyciskiem myszki i z podręcznego menu wybieramy opcję: „Otwórz link w nowej karcie”.  Do dyspozycji odwiedzających stronę jest również wyszukiwarka tematów dot. e-administracji zlokalizowana w prawym górnym rogu strony. Jeżeli np. chcemy dowiedzieć się w jaki sposób wyrobić nowy dowód osobisty bez konieczności wizyty w urzędzie wystarczy wpisać w polu wyszukiwarki hasło „nowy dowód osobisty”.  

W zależności od rodzaju sprawy e-usługi zostały podzielone na dziewięć głównych kategorii: 

 1. Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo 
 1. Zabezpieczenie społeczne 
 1. Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe’ 
 1. Udostępnianie zasobów informacyjnych administracji i nauki  
 1. Rozliczanie podatków i obsługa celna 
 1. Działalność gospodarcza i zamówienia publiczne 
 1. Rynek pracy 
 1. Ochrona zdrowia 
 1. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 

Poniżej znajdziecie informację jakie sprawy są obsługiwane zdalnie w obrębie każdej kategorii.    

> Wymiar sprawiedliwości i sądownictwo | adres strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wymiar-sprawiedliwosci-i-sadownictwo 

 1. eKRS/S24: rejestracja spółki z o.o., rejestracja spółki jawnej, rejestracja spółki komandytowej, wyszukiwanie podmiotów, dłużników, weryfikowanie wydruku 
 2. eMSiG: przeglądanie Monitorów Sądowych i Gospodarczych 
 3. eKRK: zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, informacje o rejestrze 
 1. przeglądanie księgi wieczystej przez internet – usługa dostępna dIa wszystkich, bezpłatna 
 2. uzyskiwanie odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych drogą elektroniczną, z możliwością samodzielnego wydrukowania dokumentu mającego moc dokumentu wydawanego przez sąd – usługa dostępna dIa wszystkich, odpłatna 
 3. weryfikację autentyczności i aktualności odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów oraz zaświadczeń o zamknięciu ksiąg  drogą elektroniczną – usługa dostępna dIa wszystkich, bezpłatna 
 • e-Sąd - Elektroniczne Postępowania Upominawcze – ma zastosowanie w drobnych postępowaniach o charakterze wezwania do zapłaty w sprawach nieskomplikowanych i niewymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego. Akta danej sprawy prowadzone są w systemie teleinformatycznym e-sądu  
 • Podsystem Dostępowo Informacyjny (PDI) umożliwia składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków załączników i dokumentów do sądów rejestrowych, Centralnej Informacji KRS lub MSiG 
 • Portal Orzeczeń - publikacja orzeczeń sądów powszechnych  

Dane za https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/wymiar-sprawiedliwosci-i-sadownictwo | dostęp 15.09.2020.

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb.   

> Zabezpieczenie społeczne (ubezpieczenia i świadczenia) | adres strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zabezpieczenie-spoleczne-ubezpieczenia-i-swiadczenia 

Platforma Usług Elektronicznych ZUS - udostępnia e-usługi ZUS, w tym: 

 • wszystkim klientom umożliwia sprawdzenie danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS, śledzenie stanu swoich spraw i otrzymywanie powiadomienia e-mail lub SMS 
 • rezerwowanie wizyty w jednostce ZUS 
 • ubezpieczonym umożliwia sprawdzenie m.in. stanu konta, informacji o ubezpieczeniach, do których go zgłoszono, i podstawach wymiaru składek 
 • świadczeniobiorcom umożliwia sprawdzenie m.in.  informacji o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach) 
 • płatnikom składek umożliwia sprawdzenie należnych składek i wpłat, informacji o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, udostępnia też aplikację ePłatnik, dzięki której przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do ubezpieczeń i rozliczyć składki 
 • otrzymywanie przez pracodawców zwolnień lekarskich drogą elektroniczną (e-ZLA) – usługa dostępna od stycznia 2016 roku 

Serwis empatia.mpips.gov.pl -  udostępnia informacje o świadczeniach socjalnych oraz możliwość składania niektórych wniosków online, w tym:  

 • wnioski o świadczenia rodzinne i alimenty 
 • wnioski o przyznanie pomocy społecznej 
 • wnioski o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny 
 • wnioski o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy 
 • wnioski w sprawie zmian w spłacie należności / odpłatności 
 • e-rejestracja turnusów rehabilitacyjnych  
 • wyszukiwanie i przeglądanie podmiotów wpisanych do Rejestru Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych 
 • e-rejestracja żłobków i klubów dziecięcych 
 • wyszukiwanie i przeglądanie podmiotów wpisanych do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych 

Dane za https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zabezpieczenie-spoleczne-ubezpieczenia-i-swiadczenia | dostęp 15.09.2020.

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb. Aby móc skorzystać z e-usług ZUS musimy posiadać konto na platformie PUE ZUS [Platforma Usług Elektronicznych]. 

> Bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe | adres strony: https://www.gov.pl/ 

Część serwisu dotycząca e-usług administracyjnych w zakresie bezpieczeństwa i powiadamiania ratunkowego jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich e-usług dostępnych na stronie Misterstwa Cyfryzacji.  Dostępne są zakładki z usługami dedykowanymi dla następujących grup odbiorców: 

 1. Dla Obywatela 
 2. Dla Przedsiębiorcy 
 3. Dla Urzędnika 

Dla Obywatela  

Fot. własna: www.gov.pl

W widoku podstawowym dostępne są e-usługi pogrupowane w kategorie główne [dla obywatela mamy 15 kategorii e-usług; dla przedsiębiorcy 20 kategorii i dla urzędnika 6 kategorii]; w widoku rozszerzonym – po kliknięciu przycisku z napisem „Zobacz wszystkie usługi” także widzimy kategorie główne dostępnych usług z tą różnicą, że wyliczenie ma postać rozwijanej listy, na której pod nazwą głównej kategorii znajdują się wszystkie e-usługi dostępne w jej obrębie. Np. dla kategorii „Dokumenty i dane osobowe” dostępne są między innymi następujące e-usługi: 

Dowód osobisty 

eSkrzynka 

Załóż eSkrzynkę – odbieraj w domu listy polecone [usługa online] 

Inne sprawy 

Paszport 

PESEL 

Prawo jazdy 

Dane za https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#dokumenty-i-dane-osobowe | dostęp 15.09.2020 

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb. 

Np. chcemy złożyć wniosek o wyrobienie nowego dowodu osobistego bez konieczności wizyty w urzędzie. W tym celu otwieramy stronę Uzyskaj dowód osobisty [powinniśmy znaleźć się w zakładce sposobu złożenia wniosku „Przez Internet”], klikamy przycisk „Złóż wniosek”. Zostaniemy przeniesieni na stronę login.gov.pl. Po zalogowaniu [do wyboru mamy następujące metody logowania:] 

Wypełniamy formularz wniosku podając wszystkie niezbędne dane a następnie weryfikujemy [czyli sprawdzamy] poprawność wprowadzonych danych pamiętając, że to co podamy w formularzu znajdzie się potem na oryginalnym dowodzie [imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę urodzenia, płeć]. Podajemy również dane kontaktowe oraz adres e-mail, na który otrzymamy numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzemy dowód. Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego, e-dowodu albo certyfikatem kwalifikowanym. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku. 

Dla Przedsiębiorcy  

Fot. własna: www.gov.pl

Dla Urzędnika 

Fot. własna: www.gov.pl

> Udostępnianie zasobów informacyjnych administracji i nauki, w tym szkolnictwa wyższego | adres strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-zasobow-informacyjnych-administracji-i-nauki-w-tym-szkolnictwa-wyzszego 

Portal informacyjny GUS (stat.gov.pl) umożliwia m.in.: 

Centralne Repozytorium Danych Publicznych (DanePubliczne.gov.pl) umożliwia dostęp do danych z obszarów: 

 • administracji publicznej 
 • biznesu i gospodarki 
 • budżetu i finansów publicznych 
 • nauki i oświaty 
 • pracy i pomocy społecznej 
 • rolnictwa 
 • społeczeństwa 
 • sportu i turystyki 
 • środowiska 

Portal Geostatystyczny (serwis geo.stat.gov.pl) – zawiera m.in.:  

 • wyniki spisów powszechnych 
 • banki danych o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska 

Geoportal (serwis geoportal.gov.pl) zawiera: 

 • dane o charakterze katastralnym 
 • podgląd warstwy budynków 
 • dostęp do danych na temat konkretnych działek 
 • możliwość odpłatnego zamówienia np. zdjęć lotniczych i map 
 • e-komunikacja wykonawcy robót geodezyjnych z ośrodkiem dokumentacji 
 • usługi przeglądania, wyszukiwania i pobierania danych mapowych 
 • referencyjne słowniki miejscowości, ulic i adresów 

W kategorii Nauka i Szkolnictwo Wyższe: 

Polon (serwis polon.nauka.gov.pl) zawiera/umożliwia: 

 • ogólnopolski wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych 
 • listę ostrzeżeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • rejestr uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych 
 • rejestr instytucji szkolnictwa wyższego 
 • rejestr jednostek naukowych 
 • informacje na temat instytucji kościelnych 
 • zestawienie kierunków prowadzonych na studiach 
 • uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych 
 • wykaz osób, którym nadano tytuł profesora 
 • wykaz osób, którym nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego 
 • wykaz nieruchomości posiadanych przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego 
 • wykaz infrastruktury posiadanej przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego 
 • wykaz inwestycji prowadzonych przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego 
 • wykaz laboratoriów badawczych i aparatury posiadanej przez podmioty nauki i szkolnictwa wyższego 
 • zasoby informacyjne o prowadzonych projektach naukowych 
 • wykaz bibliotek naukowych 
 • kompleksową ewaluację jednostek naukowych 
 • weryfikację treści prac dyplomowych (inżynierskich, licencjackich, magisterskich) pod względem ich splagiatowania 

E-usługi oferowane na innych serwisach: 

 • obsługa rekrutacji na uczelnie 
 • System Informacji Oświatowej - zawiera informacje o szkołach, nauczycielach i uczniach 
 • obsługa edukacji przez platformy regionalne 

Dane za https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-zasobow-informacyjnych-administracji-i-nauki-w-tym-szkolnictwa-wyzszego | dostęp 15.09.2020 

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb.   

> Rozliczanie podatków i obsługa celna | adres strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozliczanie-podatkow-i-obsluga-celna 

 • System e-deklaracje umożliwia elektroniczne rozliczenie podatków 
 • Portal PUESC udostępnia: 
  • usługę e-Tranzyt – obsługa zgłoszeń w procedurze tranzytu 
  • usługę e-ZEFIR – obsługa deklaracji akcyzowych 
  • usługę e-Klient – rejestracja dla potrzeb cła i akcyzy, w tym numer unijny EORI 
  • usługę e-Wnioski – elektroniczna obsługa wniosków w postępowaniu przed organami celnymi 
  • usługę e-Booking TRUCK – umożliwienie rezerwacji terminu granicznej obsługi wywozowej 
  • usługę e-INTRASTAT – obsługa deklaracji INTRASTAT 
  • usługę e-IMPORT – obsługa przywozowych deklaracji skróconych 
 • Portal e-cło udostępnia: 
  • system celny CELINA wspomagający m.in. obsługę zgłoszeń celnych (import) 
  • wspólnotowy system celny ECS umożliwiający m.in. obsługę zgłoszeń wywozowych (eksport) 
 • Portal granica udostępnia: 
  • system eBooking Bus – zgłaszanie online informacji o planowanym przekroczeniu granicy przez autobus co ułatwia i skraca odprawę celną 
  • system “Zwrot VAT dla podróżnych” – przyspieszenie odprawy celnej m.in. poprzez zgłoszenia online 
  • aplikację mobilną “granica” 
 • Serwis www.icwroclaw.pl - umożliwia zapoznanie się z wiążącymi informacjami akcyzowymi (WIA) wydawanymi przez wyznaczoną do tego Izbę Celną we Wrocławiu 

Dane za https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozliczanie-podatkow-i-obsluga-celna | dostęp 15.09.2020 

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb.  Chcemy np. rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych [PIT] bez wizyty w Urzędzie podatkowym. W tym celu otwieramy stronę  e-deklaracje, następnie z menu „Wybierz podatek” wybieramy podatek PIT klikając w odpowiednie pole menu. Zostaniemy przeniesieni na stronę https://www.podatki.gov.pl/pit/, gdzie możemy rozliczyć PIT, znaleźć informacje o podatku, o zmianach w zasadach rozliczania, ulgach podatkowych oraz stawkach PIT czy limitach odliczeń. Aby rozliczyć PIT z menu dostępnego na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/ wybieramy pole „e-Deklaracje”, a następnie po przeniesieniu na stronę e-Deklaracje PIT i postępujemy według dostępnych tam instrukcji, aby rozliczyć podatek.  

Jeżeli chcemy zapoznać się z deklaracją PIT wypełnioną w naszym imieniu przez właściwy dla nas Urząd Skarbowy na stronie  e-deklaracje, wybieramy z menu „Wybierz podatek” opcję „Twój e-PIT”. Zostaniemy przeniesieni na stronę logowania do systemu” Twój e-PIT”. Aby się zalogować należy podać następujące dane [w naszym przypadku logowanie następuje w roku podatkowym 2020]:  

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia) 
 • kwotę przychodu, z rozliczenia za 2018 r  
 • kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2019 r. (np. z PIT-11 od twojego pracodawcy) i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2018 r 

W zależności od tego czy rozliczyliśmy już podatek za dany rok oraz w jaki sposób zostało dokonane rozlicznie system „Twój e-PIT” może nie pokazywać kompletnych danych dotyczących naszej aktualnej deklaracji PIT. Pod adresem https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ w szybkim menu po prawej stronie znajdziemy szczegółowe instrukcje jak krok po kroku złożyć deklarację podatkową za pomocą systemu „Twój e-PIT”, które pomogą szybko i skutecznie rozliczyć podatek dochodowy za pomocą systemu” Twój e-PIT”.  

> Działalność gospodarcza, w tym zamówienia publiczne | adres strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dzialalnosc-gospodarcza-w-tym-zamowienia-publiczne 

Działalność gospodarcza: 

 • serwis  biznes.gov.pl - Elektroniczny Pojedynczy Punkt Kontaktowy dla przedsiębiorców z możliwością uzyskania informacji i realizacji e-usług związanych z rozpoczęciem, wykonywaniem, zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce 
 • ​serwis firma.gov.pl – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG)- rejestracja działalności gospodarczej online 
 • Aplikacja koszty-zapasy –  umożliwia elektroniczne przekazywanie przez przedsiębiorców kwartalnych sprawozdań do ministra właściwego ds. gospodarki o kosztach poniesionych w związku z obowiązkowym tworzeniem i utrzymywaniem zapasów ropy naftowej 
 • Uzyskanie patentu - złożenie do Urzędu Patentowego wniosku o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy 
 • Serwis Espacenet - umożliwia wyszukiwanie patentów   

Zamówienia publiczne:  

Dane za https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/dzialalnosc-gospodarcza-w-tym-zamowienia-publiczne | dostęp 15.09.2020 

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb.  Np. chcemy założyć własną działalność gospodarczą. W tym celu przenosimy się na stronę  biznes.gov.pl  i w kategoriach spraw wybieramy „Zakładanie firmy”. Zostaniemy przeniesieni do serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy, z którego możemy uzyskać między innymi informację w jaki sposób założyć własną firmę. W serwisie przedsiębiorcy aktualnie dostępne są opcje pokazane na poniższym zdjęciu:  

Fot. własna: https://www.biznes.gov.pl/ 

Po kliknięciu na interesujący nas temat [np. „Chcę założyć firmę jednoosobową (samozatrudnienie)”] zostaniemy przeniesieni na stronę zawierającą szczegółowe informacje dotyczące wybranego przez nas zagadnienia. Jak – krok po kroku – zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą przez Internet można dowiedzieć się czytając artykuł Rejestracja firmy jednoosobowej online. Aby zarejestrować działalność gospodarczą przez Internet wymagany jest Profil Zaufany albo podpis kwalifikowany oraz konto w systemie CEIDG. Aby zarejestrować konto w systemie CEDIG na stronie http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ należy wybrać opcję „Zaloguj”, potem w lewym górnym rogu „Załóż nowe konto” a następnie wypełnić formularz rejestracji przedsiębiorcy podając wymagane informacje.  

> Rynek pracy, utrata i poszukiwanie pracy | adres strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rynek-pracy-utrata-i-poszukiwanie-pracy 

Portal praca.gov.pl - umożliwia online m.in.: 

 • rejestrację bezrobotnych i poszukujących pracy 
 • zgłoszenie oferty pracy 
 • wyszukiwanie i przeglądanie ofert pracy 
 • składanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 
 • obsługę wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej 
 • skierowanie pisma do urzędu pracy 
 • obsługę wniosku o skierowanie na szkolenie 
 • obsługę wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 
 • serwis www.kwalifikacje.praca.gov.pl/ - umożliwia wyszukiwanie standardów klasyfikacji zawodowych modułowych programów szkoleń oraz informacji o zawodach – dla osób mających indywidualne konto 
 • serwis http://psz.praca.gov.pl/ - umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 
 • serwis ris.praca.gov.pl - umożliwia obsługę wniosków o wpis, aktualizację, wykreślenie oraz wyszukiwanie i przeglądanie podmiotów z Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
 • serwis www.kraz.praca.gov.pl - umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie podmiotów wpisanych do Rejestru Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia 
 • serwis https://prem.msz.gov.pl/ - umożliwia zgłoszenie się do pracy w organizacjach międzynarodowych oraz uzyskiwanie informacji o warunkach zatrudnienia, wolnych stanowiskach pracy, planowanych konkursach a także o ewentualnych szkoleniach przygotowujących do konkursów 

Dane za https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rynek-pracy-utrata-i-poszukiwanie-pracy | dostęp 15.09.2020 

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb.  Np. szukamy pracownika i chcemy zgłosić ofertę pracy. W tym celu przenosimy się na stronę praca.gov.pl.  Wybieramy z menu opcję „Zgłoszenie oferty pracy, stażu i praktyk”.  

Fot. własna:  https://www.praca.gov.pl/

Na stronie, która się otworzy w lewym górnym rogu wybieramy interesujący nas Urząd pracy oraz właściwą dla nas opcję menu: „Zgłoszenie oferty pracy”, „Zgłoszenie stażu lub praktyki”, „Zgłoszenie praktyki studenckiej w administracji” a następnie wypełniamy rubryki formularza zgodnie z ich właściwościami. Uwaga: Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

> Ochrona zdrowia | adres strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ochrona-zdrowia 

Dane za https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ochrona-zdrowia | dostęp 15.09.2020 

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb.  Np. chcemy sprawdzić dane dotyczące naszego leczenia i jego finansowania zgromadzone przez NFZ od 2008 roku. W tym celu przechodzimy na stronę Zintegrowany Informator Pacjenta [ZIP] i postępujemy z godnie z instrukcjami podanymi na stronie. Aby uzyskać dostęp do systemu wymagane jest zalogowanie przy pomocy Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego lub e-dowodu

> Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich | adres strony: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rolnictwo-i-rozwoj-obszarow-wiejskich 

Dane za https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rolnictwo-i-rozwoj-obszarow-wiejskich | dostęp 15.09.2020 

Po kliknięciu nazwy interesującego nas serwisu zostaniemy przeniesieni na jego stronę internetową, na której będziemy mogli zapoznać się ze szczegółami dotyczącym interesującej nas usługi oraz skorzystać z niej według potrzeb. Np. w celu złożenia elektronicznego wniosku o dopłatę rolniczą przechodzimy do strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wniosek o dopłatę należy wypełnić zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie AriMR. W instrukcji znajdują się szczegółowe informacje pozwalające na samodzielne wypełnienie i złożenie wniosku.  

Na dzisiaj to już wszystko. Mamy nadzieję, że nasze opracowanie zachęci was do skorzystania z usług e-administracji dostępnych w Internecie, jeżeli jeszcze z nich nie korzystaliście. To szybka, bezpieczna i wygodna metoda na załatwienie większości spraw urzędowych, dostępna 24/7 przez wszystkie dni w roku niezależnie od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy pod warunkiem, że posiadamy urządzenie z dostępem do Internetu oraz możemy uwierzytelnić swoje dane w kontakcie z e-urzędem za pomocą Profilu Zaufanego, e-dowodu albo bankowości internetowej.  

E-Administracja
Przewiń do góry